Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΚΤΩ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ