Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΡΕΠΛΙΚΑ ΤΗΣ KAAΜΠA ΣΤΗ ΜΕΚΚΑ


ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ;