Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠ΄ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ή  ΕΥΕΛΙΞΙΑ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠ΄ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ.

All fixed set patterns are incapable of adaptability or pliability. The truth is outside of all fixed patterns.
-Bruce Lee