Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

DAVID ICKE ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ