Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ HAARP;