Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΨΟΥΣ 1,1 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ DRAGHI
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΨΟΥΣ 1,1 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ DRAGHI ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ; ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝΕ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
20/11/2015 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δραστηριότητες αγορών

Εφαρμογή της αύξησης του ανώτατου ποσοστού επί της συνολικής αξίας της έκδοσης που δύναται να κατέχει το Ευρωσύστημα για τις αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα

Στις 5 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/33 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές, δίνοντας νομική ισχύ στην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 να αυξήσει το ανώτατο ποσοστό επί της συνολικής αξίας της έκδοσης που δύναται να κατέχει το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα από 25% σε 33% ανά διεθνή κωδικό αναγνώρισης τίτλων. Η απόφαση διασαφηνίζει ότι το εν λόγω ποσοστό ορίζεται σε 33% ανά ομόλογο, εξαιρουμένων ορισμένων ομολόγων που περιέχουν ρήτρα συλλογικής δράσης η οποία διαφέρει από την τυπική ρήτρα τέτοιου είδους που εφαρμόζεται στη ζώνη του ευρώ. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται επαλήθευση κατά περίπτωση. Η απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Νοεμβρίου 2015, καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ

Πάνος Λελιάτσο