Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΥΧΟΝΤΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ...
Kάνουν τα πρωτόνια βαρύτερα κατά 25000 φορές και τα κινούν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός.

Στη συνέχεια τα συγκρούουν μεταξύ τους για να μελετήσουν τα κομμάτια τους.
Τι μπορεί να προκύψει από μία παρόμοια σύγκρουση?

Aυξάνουν την πυκνότητα της ύλης, ενώ είναι φορτισμένη με ηλεκτρισμό.

Τα όμοια ηλεκτρικά φορτία απωθούνται μεταξύ τους και συγκεντρώνονται στην επιφάνεια αυτού του "υπερσωματιδίου".

Κάποια στιγμή αυτή η επιφάνεια θα φουσκώσει σε διαστάσεις και τμήματα του μηχανισμού μπορούν να απορροφηθούν μέσα στη "φούσκα".


John Ofeon