Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΓΕΦΥΡΑΙΟΙ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ & ΣΟΡΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ