Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ