Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΡΙΖΑ


στην ΕΚΠΟΜΠΗ του Costa Wills 12.12.2015