Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

H EΠΟΜΕΝΗ BLACK FRIDAY ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015Σημειώστε στο ημερολόγιο σας την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 οι αγορές αναμένουν ανακοίνωση του FED για αύξηση των επιτοκίων κατά 0, 25 ποσοστιαίες μονάδες.

Συνήθως οι χρηματιστηριακές αγορές αντιπαθούν τις αυξήσεις επιτοκίων και ακολουθεί ως διόρθωση μία πτώση τιμών.

Το ίδιο συμβαίνει και για τις αγορές ομολόγων , ιδιαίτερα επηρεάζοντας πτωτικά τις τιμές των ομολόγων σταθερού επιτοκίου.

Η άνοδος επιτοκίου του FED αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ισοτιμία του δολλαρίου έναντι των άλλων ανταγωνιστικών νομισμάτων.

‘Ολα τα παραπάνω προβλέπονται ως φυσιολογική εξέλιξη με βάση την οικονομική θεωρία και πράξη και πρέπει να θεωρούνται γνωστά από τους επενδυτές..

Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι την Παρασκευή 18.12.2015 λήγουν δικαιώματα προαίρεσης αξίας  1,1 τρις δολαρίων για τον δείκτη S &P 500.


Από αυτά τα δικαιώματα αξίας 670 δις δολλαρίων είναι τύπου put,  δηλαδή παρέχουν το δικαίωμα , αλλά όχι την υποχρέωση, της πώλησης του δείκτη σε συγκεκριμένη και προκαθορισμένη τιμή.

Εννοείται ότι αν ο δείκτης S & P 500 βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τα προκαθορισμένα, τότε το δικαίωμα δεν θα ασκηθεί και οι κατέχοντες θα χάσουν το σύνολο  της επένδυσης τους, με αναπόφευκτη όμως την πτώση της τιμής του δείκτη S &P 500 κατά κάποιο ποσοστό.

Αυτό θα συμβεί γιατί οι κατέχοντες τα δικαιώματα προαίρεσης για να τα ασκήσουν θα πρέπει να κατέχουν και τον δείκτη, ενώ δεν θα μπορούν να τον αγοράσουν φτηνότερα από την αγορά.

Από τα δικαιώματα αξίας 670 δις δολλαρίων δικαιώματα αξίας 215 δις δολλαρίων έχουν τιμή άσκησης ανάμεσα στο 1900 και το 2050.

O δείκτης έκλεισε την Παρασκευή με τιμή 2012,37


Αν η τιμή παραμείνει ανάμεσα στο 1900 και το 2050 , τα δικαιώματα αυτά θα ασκηθούν με κάποιο μικρό κέρδος, με την προυπόθεση βέβαια ότι κάποιος από τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πουλάει τον δείκτη S & P 500 σε χαμηλότερη τιμή από την προκαθορισμένη στα δικαιώματα.

Αν οι επενδυτές πουλάνε μαζικά τον δείκτη, την σχετική ζημιά θα την υποστούν όσοι διέθεσαν τα δικαιώματα, δηλαδή οι μεγάλοι παίκτες (τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες), που θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν και μάλιστα με σταθερές τιμές.

Αν όμως οι τιμές διαμορφωθούν πολύ κάτω από το 1900, δηλαδή αν συνεχισθεί η πτώση κατά 5,6% από τα τρέχοντα επίπεδα, τότε οι κατέχοντες τα δικαιώματα θα τα ασκήσουν σίγουρα με κέρδος, αλλά αυτό το κέρδος δεν θα επιβαρύνει τους υπόλοιπους επενδυτές, αλλά  μόνο τους εκδότες των δικαιωμάτων.

Αν η τιμή έχει πέσει , οι κατέχοντες τα δικαιώματα επενδυτές θα αγοράζουν τον δείκτη σε χαμηλότερες τιμές απευθείας από τις αγορές, κερδίζοντας τη διαφορά και χωρίς να χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια.

Οι οικονομικές συνθήκες ευνοούν  σήμερα μία πτώση του δείκτη κάτω από το όριο των 1900 και προετοιμάζουν για τους εκδότες των δικαιωμάτων μία ζημία συνολικού ύψους τουλάχιστον 37,5 δις δολλαρίων (= 670* 0,056).

Θεωρητικά υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο απότομης αύξησης του δείκτη πάνω από τα 2050, αλλά η επίτευξη ανόδου δεν συμβιβάζεται με ανακοίνωση αύξησης των επιτοκίων του FED στις 16.12.2015.

Αν πάντως η τιμή του δείκτη βρεθεί στη ζώνη 1900 έως 2050 στις 18.12.2015, ένα μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων θα ασκηθεί  από τους κατόχους τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αξία των δικαιωμάτων μηδενίζεται.

Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πριν ή και μετά την ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων του FED ενδέχεται να ρευστοποιήσουν ομόλογα σταθερού επιτοκίου για να αγοράσουν τον δείκτη πριν τον πουλήσουν.

‘Ετσι θα έχουμε παράλληλα και μία σημαντική πτώση τιμών στις αγορές ομολόγων των ΗΠΑ.

Οι εκδότες θα πρέπει να τους καταβάλλουν σύντομα ένα πραγματικά τεράστιο ποσό ανάμεσα στα 37,5 και τα 215 δις δολλάρια ή να τους πείσουν να ανανεώσουν το επενδυτικό τους στοίχημα, πουλώντας τους δικαιώματα τύπου put στον S & P 500  με προκαθορισμένη χαμηλότερη τιμή και μεταγενέστερη λήξη.

Τι θα προτιμήσουν όμως οι επενδυτές?

To ρευστό ή νέα δικαιώματα  προαίρεσης?

Tην απάντηση θα την μάθουμε όλοι στις 20 Δεκεμβρίου 2015 με κλειστά τα χρηματιστήρια, κατά πάσα πιθανότητα.

Ειδικότερα οι ‘Eλληνες δεν προβλέπονται να χάσουν πολλά, καθώς βρίσκονται λόγω capital controls μακριά από τα ξένα χρηματιστήρια.

Εκτός βέβαια, αν έχουν επιλέξει να τηρούν τις καταθέσεις τους στη Γερμανία σε μία    “ασφαλή” τράπεζα, που κατέχει 75 τρις δολλάρια σε παράγωγα στον ισολογισμό της και συνολικά  κεφάλαια μόλις 68,4 δις ευρώ...

Μία παρόμοια καταιγίδα θα την αφήσει λέτε ανέπαφη?

Αυτά βέβαια ενδιαφέρουν όσους έχουν λεφτά στις διεθνείς αγορές.

Οι υπόλοιποι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια των Star Wars  με τον πρωτότυπο τίτλο The Force Awakens (H ΔύναμηΞυπνάει) στις 24 Δεκεμβρίου 2015.Τελικά οι Αμερικανοί έχουν χιούμορ και πρόγραμμα επόμενων ενεργειών μετά τις οικονομικές καταστροφές των επενδυτών...

JOHN OFEON