Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΑΥΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ
Χριστόφορος Βερναδάκης,αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Εδώ βλέπετε το προφίλ του με εξώφυλλο τη σημαία των ''καλών μας γειτόνων''.