Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Η ΜΕΡΚΕΛ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΝΕΣΕΤ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑ


ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΜΗΤΡΟΣ