Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.