Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚEΣ ΚΑΤΑΒΟΛEΣ ΤΗΣ «Ε.Ε ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ»

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ


Αυτό το βιβλίο θα σας πει μια ιστορία, που πολλοί από τους αναγνώστες μπορεί, για προφανείς λόγους, αρχικά να την απορρίψουν. Θα το κάνουν αυτό σκεπτόμενοι ότι, αν οι αναγόμενες σε βάθος χρόνου ιστορικές πληρο- φορίες, που καταγράφονται εδώ, ήταν αληθινές, θα είχαμε σίγουρα ακούσει ξανά για αυτές, στο παρελθόν. 
Έχοντας αυτό υπ’ όψιν, εμείς, οι συγγραφείς, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες, όχι μόνο να διαβάσουν απλώς αυτό το βι- βλίο, αλλά να επισκεφτούν και να μελετήσουν τις πηγές των ντοκουμέντων, που αναφέρονται στο κάτω μέρος των σελίδων του. 
Για σχεδόν τρία τέταρτα του αιώνα, λέγεται στην ανθρωπότητα ότι ο 2ος Παγ- κόσμιος Πόλεμος προκλήθηκε από έναν ψυχοπαθή, τον Αδόλφο Χίτλερ, και τους ρατσιστές, ταραξίες, ναζί που τον περιέβαλλαν. Παρ’ όλ’ αυτά, η αλή- θεια είναι ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένας κατακτητικός πόλεμος, που καθοδη- γήθηκε από το Καρτέλ των Χημικών, του Πετρελαίου και των Φαρμάκων, με σκοπό τον έλεγχο των, αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παγκό- σμιων αγορών, στο νεοεμφανιζόμενο τότε, τομέα των πατενταρισμένων χημι- κών προϊόντων. 
Επίσημα έγγραφα από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και από το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης για τα εγκλήματα του πολέμου, αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος όχι μόνο προετοιμά- στηκε, αλλά επίσης διευκολύνθηκε τεχνικά και τροφοδοτήθηκε οικονομικά, από το μεγαλύτερο και διαβόητο καρτέλ πετρελαίου και φαρμάκων της επο- χής εκείνης, δηλαδή το γερμανικό καρτέλ IG Farben, που αποτελείτο από την Bayer, την BASF, την Hoechst και άλλες χημικές εταιρείες. Η περίληψη του κατηγορητηρίου στη Νυρεμβέργη, αποδεικνύει ότι, χωρίς την IG Farben, o 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν θα ξεκινούσε ποτέ
Θα μάθετε επίσης σε αυτό το βιβλίο ότι ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος, η δεύτερη μεγαλύτερη τραγωδία του εικοστού αιώνα, ήταν, στην πραγματικότητα, η πρώτη απόπειρα παγκόσμιας επικράτησης από αυτά τα ίδια οργανωμένα συμφέροντα. Επί πλέον, μετά από την αποτυχία και των δύο αυτών στρατιω- τικών προσπαθειών καθυπόταξης της Ευρώπης, το καρτέλ του Πετρελαίου και των Φαρμάκων, επένδυσε πλέον σε μια τρίτη απόπειρα: την οικονομική και πολιτική κατάκτηση της Ευρώπης δια μέσου της «Ε.Ε των Βρυξελλών». 
Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός, ότι οι άνθρωποι κλειδιά, οι αρχι- τέκτονες της Ε.Ε των Βρυξελλών, στρατολογήθηκαν ανάμεσα σε εκείνους τους τεχνοκράτες, που είχαν ήδη ετοιμάσει τα σχέδια για την, ελεγχόμενη από τη συμμαχία ναζί και καρτέλ, μεταπολεμική (μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πό- λεμο) Ευρώπη. Αυτό το βιβλίο σας ενημερώνει για αυτούς τους στυλοβάτες του καρτέλ – που είναι ντυμένοι όχι με στρατιωτικές στολές, αλλά με γκρίζα κοστούμια – με πιο διαβόητο από όλους τον Walter Hallstein, που υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της, ούτω καλούμενης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η απάντηση στην ερώτηση, γιατί πιθανότατα δεν ακούσατε τίποτα για αυτά τα συνταρακτικά δεδομένα, είναι ξεκάθαρη. Μετά το 1945, το καρτέλ επέν- δυσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια με ένα μοναδικό σκοπό: να ξανα- γράψει την ιστορία και να σκεπάσει το εγκληματικό του παρελθόν. Αυτή η συγκάλυψη, όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από το Δεύ- τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν, προφανώς, η απαραίτητη προϋπόθεση για την τρίτη προσπάθεια του καρτέλ – αυτή τη φορά μέσω της Ευρώπης των Βρυξελλών – να αλώσει και να ελέγξει την Ευρώπη. 
Προφανώς τα συμφέροντα πίσω από το καρτέλ, ήλπιζαν να σταθεροποι- ήσουν τον έλεγχο τους πάνω στην Ευρώπη, μέσω της Ε.E των Βρυξελλών, χωρίς ποτέ να βγουν στο φώς αυτές οι σκοτεινές τους καταβολές. Παρ’ όλ’ αυτά, τα σχέδια τους απέτυχαν. Η έκδοση αυτού του βιβλίου και τα δεκάδες χιλιάδες αυθεντικά έγγραφα στα οποία αναφέρεται, σημαίνουν ότι το πεί- ραμα της Ε.Ε των Βρυξελλών, φτάνει στο τέλος του. Κανένας δημοκρατικός άνθρωπος, οργανισμός ή κόμμα, δεν μπορεί, πιθανότατα, πλέον να υποστη- ρίξει αυτήν την προσπάθεια υποδούλωσης της Ευρώπης. 
Αυτό το βιβλίο είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία για όλους εκείνους τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα, που δελεάστηκαν στην υποστήριξη της Ε.Ε των Βρυξελλών, χωρίς να γνωρίζουν το υπόβαθρό της και χωρίς να κα- τανοούν τον αληθινό της σκοπό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι 27 αρχηγοί κρατών, που έχουν υπογράψει τη «Συνθήκη της Λισσαβόνας», η πλειοψηφία των οποίων υπέγραψαν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι οι υπογραφές τους αποτέλεσαν «πράξη εξουσιοδότησης» για το καρτέλ και τους στυλοβάτες του, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο της Ευρώπης. Αυτοί οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα, έχουν τώρα την ευκαιρία να προβούν σε πλήρη αλλαγή πολιτικής και να αποσύρουν δημόσια την υποστήριξη τους, σε ένα μοντέλο της Ευρώπης, που οικοδομήθηκε για δεκαετίες, πάνω στο ψέμα και την εξα- πάτηση. 
Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, η αποκάλυψη για τις ιστορικές ρίζες της Ε.Ε. των Βρυξελλών, είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Έχοντας δύο φορές στο παρελθόν – στον 1Ο και στο 2Ο Παγκόσμιο Πόλεμο – διαδραματί- σει κρίσιμο ρόλο στη διάσωση της Ευρώπης, από την κυριαρχία των καρτέλ και των πολιτικών τους φορέων, είναι τώρα αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο, οι μεγάλες ανθρώπινες θυσίες των συμπατριωτών τους, να ήταν τελικά μάταιες. Με την υποταγή τους κάτω από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και κάτω από την Ε.Ε των Βρυξελλών, οι ζωές εξήντα εκατομμυρίων Βρετανών, που ζουν σή- μερα, και αναρίθμητες άλλες, που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί, θα βρεθούν κάτω από το ζυγό των ίδιων εκείνων συμφερόντων, που έχουν προσπαθήσει δύο φορές στο παρελθόν να κατακτήσουν και να ελέγξουν το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Σας ενθαρρύνουμε ως εκ τούτου, εσάς που διαβάζετε αυτό το βιβλίο, να συμ- βάλετε στη διάδοση αυτών των σημαντικών πληροφοριών στην οικογένεια σας, στους φίλους, στους συναδέλφους και στην κοινότητά σας. Επιπλέον, σας συνιστούμε να αντιμετωπίσετε τους πολιτικούς εκπροσώπους σας – σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. Με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να παρακι- νήσετε αυτούς τους πολιτικούς, να κάνουν μια επιλογή: Μπορούν, είτε να κλείνουν τα μάτια τους στην αλήθεια και, ως εκ τούτου, να στηρίζουν, με την αμέλεια τους, την εξαγορά της Ευρώπης από μια δικτατορία εταιρικών συμ- φερόντων, είτε να δράσουν για την προστασία της δημοκρατίας και της υγείας και για τα συμφέροντα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Η επιλογή που θα κάνουν αυτοί οι πολιτικοί, σε ότι αφορά την θέση τους απέναντι στην Ε.Ε. των Βρυξελλών, θα είναι η πιο σημαντική απόφαση της πολιτικής τους σταδιοδρομίας. 
Αφού η τελευταία προσπάθεια του καρτέλ για τον έλεγχο της Ευρώπης είχε αποτύχει το 1945, μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες δικαιολογίες των πολιτικών παραγόντων του καρτέλ ήταν ότι «δεν γνώριζαν». Μετά τη δη- μοσίευση αυτού του βιβλίου, ωστόσο, κανένας πολιτικός δεν θα μπορεί σή- μερα να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του στην «Ε.Ε. των Βρυξελλών». 
Από ιστορική άποψη, αυτό που επείγει περισσότερο τώρα είναι ένα κίνημα του λαού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι οι πολιτικοί σε πολλές χώρες, σε όλη την Ευρώπη, επηρεάζονται από τα εταιρικά συμφέροντα του Καρτέλ του Πετρελαίου και των Φαρμάκων. Συνεπώς, δεν είναι πλέον ανεξάρτητοι υπερασπιστές των συμφερόντων του λαού. Ένα κίνημα των πολιτών θα είναι, συνεπώς, ο μόνος εγγυητής της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας για το λαό, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ευρώπη.