Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
" 12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳἀλλἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς."


 ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ = αυτός που είναι του Χριστού και ακολουθεί - μένει στη διδασκαλία Του, δεν μπορεί να επηρεαστεί από το κτιστό πνεύμα του σκότους, την παιδεία που διαβάλλει τον άνθρωπο και του δημιουργεί κακούς λογισμούς που ονομάζονται "σατανάς".

Ο έχων τον Χριστόν είναι αυτός που γνωρίζει τον Θεό. Και κάτι που δεν υφίσταται δεν υπάρχει δεν δύναται να συγκατοικεί στην γνώση και στον άνθρωπο αυτόν, διότι το φως και το σκότος φύσιν δεν συγκατοικούν, ασχέτως αν οι αστέρες στο σκοτάδι υπάρχουν. 


Ο έχων τον Θεόν έχει την ανθρωπιά και όποιος σας μιλά για τον σατανά δεν είναι υιός του Υψίστου, αλλά διάβολος.

Ως φύσιν ο Θεός και Άνθρωπος είναι Χριστός. Τούτο δε μας φώτισε ο Εμμανουήλ της Αγίας μας Τριάδος ο Χορηγός, της δύναμης και της Χάριτος της θεάσεώς μας με τα άχραντα και πανάγια μυστήρια της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας.

Ο έχων τον Χριστό είναι ήλιος φωτός, αγάπης, ειρήνης και πραότητας. Ο έχων τον σατανά στην πίστη του δεν έχει πνεύμα φύσης ανθρώπου αλλά γνώσεις ανύπαρκτες και φαντασιώσεις και ζει την κόλασή του μέσα στων Εβραίων την σκλαβιά.


Έπεισαν την φύση πως δυο κοκόρια γέννησαν το αυγό.

Ένας πανούργος, ψεύτης και κανίβαλος θεός που ως ζώο ψόφιο βλέπει την Ελλάδα και το πνεύμα το Χριστό της.

Ως στέμμα στην γνώση δωρίζει την πτώση του Θεού στην κατάρα του Ισραήλ.

Αντί η Αγάπη η ειρήνη της ουράνιας του Ιησού Χριστού την βασιλεία να θρονιάζει στην εκκλησία.
Ο διάβολος λόγος του ισραήλ, ο σατανάς. Άρπαγες γενίτσαροι πόρνοι ψευτοπαπάδες, αντί του Χριστού το πνεύμα, διδάσκουν μαγείες δαιμόνια και του φθόνου το σκοτάδι.

Βγείτε έξω από την πόρνη Βαβέλ. Καιρός του Είναι του Ελληνισμού. Καιρός της κάθαρσης της Ελλάδος από την Δικτατορία του Ισραήλ. Καιρός αλήθειας και κάθαρσης. Τούτο δε εστί του Χριστού Ανάστασις.