Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δεν βιώνει οικονομική κρίση όλος ο λεγόμενος ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος αλλά μία βαθιά δομική κρίση, όπου το πολιτικό σύστημα, εθνικοί - υπερεθνικοί μηχανισμοί έχουν αποκοπεί από κάθε μορφή κοινωνικού ελέγχου.