Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.