Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΞΕΧΑΣΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΥΝ


Το 1964 ένας εκ των στελεχών της διεθνούς τράπεζας αναπτύξεως και εκπρόσωπος του Ελληνικού δημοσίου στον εν λόγω φορέα συνέταξε το εν λόγω κείμενο που ορίζει τις πραγματικές λειτουργίες του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και των διεθνών οργανισμών. Ουσιαστικά μας θυμίζει τι προέβλεπε η συμφωνία του bretton woods περί της δημιουργίας χρήματος και χορήγησης δανείων στα κράτη μέλη της. Τα κριτήρια και οι όροι δανεισμού είναι σαφέστατοι πράγμα το οποίο έως και σήμερα έχουν καταστρατηγηθεί από τους ίδιους τους θεσμούς που παραβιάζουν ακόμη και τα καταστατικά τους. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του εν λόγω κειμένου όπου αναφέρεται στην διαφωνία του προέδρου της συμφωνίας του bretton woods και κεντρικού τραπεζίτη περί της μη χορήγησης δανείων αλλά και αναδιαρθρώσεως του Ελληνικού δημοσίου χρέους μετά το 1945 και κατόπιν παρεμβάσεων Αμερικανών και Βρετανών το θέμα διευθετήθηκε