Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Η NASA ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΕΞΩΓΗΪΝΟΥΣ

Η NASA έχει κυκλοφορήσει σκόρπια έγγραφα στην ιστοσελίδα της τα οποία εμφανίζουν ενδείξεις πως οι αστροναύτες των αποστολών Απόλλων ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους και βρήκαν κατασκευές στο φεγγάρι.


σ.μ. Σημασία έχει το ότι η NASA άρχισε σιγά-σιγά να μας τα λέει...όχι τίποτε άλλο!


NASA have released a trove documents on their website showing evidence of Apollo mission astronauts encountering aliens and alien structures on the moon.
The documents appear to show that numerous Apollo astronauts were followed by UFO’s during their missions and had various alien encounters in space.
Ancient-code.com reports:
In addition to numerous people finally speaking out in the name of the disclosure movement, recently, hundreds of declassified documents have become available to the public detailing UFO sightings, mysterious phenomenon, and alien life.
One of the most fascinating documents comes from the FBI archive and indicates that:

  • Part of the disks carry crews; others are under remote control.
  • Their mission is peaceful; the visitors contemplate settling on this planet.
  • These visitors are human-like but much larger in size.
  • They are not excarnate Earth people but come from their own world
  • The disks posses some type of radiant energy.
  • They do not come from any “planet” as we use the word, but from an etheric planet which interpenetrates with our own and is not perceptible to us.
  • The bodies of the visitors, and the craft also, automatically materialize on entering the vibratory rate of our dense matter.
  • They re-enter the etheric at will, and so simply disappear from our vision, without a trace.
  • The region they come from is NOT the astral plane but corresponds to the Lakas or Talas. Students of esoteric matters will understand these terms.
But the document from the FBI isn’t the only that has been made available to the general public.
If we look back in history at one of NASA’s most successful space programs, we will find numerous clues that according to many indicate how astronauts of the Apollo missions were followed by UFO’s and that there are ‘alien’ structures on the surface of the moon.
The following NASA transcripts come fro the Apollo missions and make some fascinating references:
Note: All of these transcripts can be verified at NASA’s website.
03 16 44 39 LMP There’s a strange light down there.
03 16 h4 45 CDR Is it a bonfire?
03 16 24 47 LMP It might be campfires.
03 16 h5 03 C5_ How does it look?
04 06 13 02 LMP That music even sounds outer-spacy, doesn’t it? You hear that? That whistling sound?
04 06 13 06 CDR Yes.
04 06 13 07 I2_P Whoooooo. Say your – –
04 06 13 12 CMP Did you hear that whistling sound, too?
04 06 13 14 LMP Yes. Sounds like – you know, outer-space-type music.
04 06 13 18 CMP I wonder what it is.
04 06 17 56 CDR 2.
04 06 17 58 L_P Boy, that sure is weird music.
04 06 18 O1 _ We’re going to have to find out about that 04 06 18 O1 _ We’re going to have to find out about that. Nobody will believe us.
04 06 18 07 I.t,2’_ Yes. It’s a whistling, you know, like an outer-spacetype thing.
04 12 09 16 CDR I mean you … What the hell was that gurgling noise?
04 12 09 25 LMP I don’t know. But I’ll tell you, that eerie music is what’s bothering me. You know that –
04 12 09 28 CMP God damn, I heard it, too.
04 12 09 29 LMP You know s that was funny. That’s Just like something from outer space, really. Who’s going to believe it?
04 12 09 34 CMP Nobody. Shall we tell them about it?
04 12 09 39 LMP I don’t know. We ought to think about it some.
04 12 09 41 CMP Did you hear it, Tom?
04 12 09 42 LMF Yes, he heard it.
04 12 09 43 CDR Yes.
04 12 09 47 LMP Hell, I Just want to get out of this suit.
05 10 33 CDR Where is the music – I want to – have Charlie describe it to us. Where’s the tape recorder?
06 05 10 38 CMP On the second one over.
06 05 10 3g CDR No – no, I Just didn’t play that.
06 05 10 43 CDR Hello, Houston; Apollo 10.
06 05 10 48 _ Hold your mike do%m a little bit.
06 05 10 54 CDR Is it on?
06 05 10 55 _ Yes ….
06 05 10 59 C_P Play that song over again, though, when you get to it. Zap it up a little bit.
03 08 20 18 IRP That’s a spectacular crater.
03 08 20 23 CDR Did you shoot some pictures while you were over there?
03 08 20 25 CMP No, it’s Just going by – we’d better get it later; there will be better times. If the damn antenna isn’t in the way –
03 08 20 42 CMP Boy, there must be nothing more desolate than to be inside some of these craters, these conical ones
03 08 20 50 CDR People that live in there probably never get out.
03 l0 55 20 CMP Oh God, look at that Moltke; he’s my favorite … Look at that son of a bitch. You see all those roads – triangular roads leading right past him?

03 l0 55 29 CDR Yes.
03 l0 55 30 CMP That’s US l, I guess, huh?
03 l0 55 31 CDR Yes.
03 12 22 39 I2_P Really an interesting one. Huh? That one … looks like … got a rugged one right out here – with the central peaks.
03 12 23 02 CDR …
03 12 23 05 I_l° Sure does. Really got a very complex central structure.
03 12 23 08 CR_° It’s got one of the biggest central peaks a_ound. It’s a very unusual crater. But there are some dark areas in it that Farouk has gone on record as saying they are dikes.
03 12 23 37 CMl° High Sun. That’s one right down there; Just shows how it dominates the whole photograph. Just an extremely bright crater. Sun angle Just isn’t high enough for you to see it here …. Yes, they’re mining it, I think.