Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ο ΜΠΟΖΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ