Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΤΙ ΔΑΚΡΥΣΕ Ο ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ;

video

ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ-ΠΟΥΣΤΗ-ΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!