Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Η ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Η ΥΠΑΚΟΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΥΣ!