Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ
ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΜΑΣ.

ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ!