Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΜΙΣΕΙ«Αν ο κόσμος σάς μισεί, ας γνωρίζετε ότι εμένα πρώτα από εσάς έχει μισήσει. 

Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. 

Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας εξέλεξα από τον κόσμο, γι’ αυτό σας μισεί ο κόσμος»

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ