Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΠΩΣ;