Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ


ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ!