Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;


ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑ - ΕΔΡΑΣTO DNA TΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 


Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα.

Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και το Γραφείο εδώ άνοιξε το 1952. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το Γραφείο εδραιώθηκε για να προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη σε χιλιάδες Έλληνες που έφευγαν στο εξωτερικό για να εργαστούν και να ζήσουν. Περισσότεροι από 140.οοο Έλληνες βοηθήθηκαν ώστε να ταξιδέψουν με ασφάλεια προς τις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Κατά τις δεκαετίες ’80 και ’90 η Ελλάδα έγινε χώρα προορισμού για τους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αλβανία. Το Γραφείο Ελλάδας ήταν εκεί για να υποστηρίξει την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία ή την επανεγκατάσταση τους σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Το 2009 η παγκόσμια οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα οδήγησε πολλούς μετανάστες στην απόφαση να επιστρέψουν εθελοντικά στην χώρα καταγωγής τους. Το Γραφείο Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ανταποκρίθηκε ταχύτατα και προσάρμοσε την επιχειρησιακή του δυναμική στις ανάγκες των μεταναστών και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς , τοπικούς και διεθνείς, το Γραφείο Ελλάδας ξεκίνησε την υλοποίηση προγραμμάτων που επιτρέπουν στους μετανάστες την επιστροφή στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, ο ΔΟΜ - Γραφείο Ελλάδας ανέπτυξε προγράμματα για την προστασία ευάλωτων ομάδων μεταναστών όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, ασθενείς και θύματα διακίνησης και εκμετάλλευσης. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν καμπάνιες ενημέρωσης, παροχή κτηριακών υποδομών και τεχνογνωσίας προς υποστήριξη του έργου των επίσημων αρχών και των συνεργατών τους, με σκοπό την ανάπτυξη μακρόχρονων συνεργασιών.

Σήμερα, η Μετανάστευση αναγνωρίζεται ως το πιο κρίσιμο ζήτημα προς διαχείριση και κατά συνέπεια βρίσκεται στην κορυφή του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού διαλόγου παγκοσμίως. Η Ελλάδα ως χώρα σύνορο της ΕΕ και κύρια είσοδος των μεταναστών στην Ευρώπη χρειάζεται συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να επιτευχθεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα μας με όρους ανθρωπιστικούς. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης παραμένει αφοσιωμένος στην αρχή ότι η μετανάστευση μπορεί να ωφελήσει τις χώρες υποδοχής και προέλευσης και κυρίως του μετανάστες, με την προϋπόθεση ότι προστατεύονται η αξιοπρέπεια των μεταναστών και η κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα συνεχίσει να χτίζει ολοκληρωμένες συνεργασίες με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών και να υποστηρίζει την προστασία της ελευθερίας της μετακίνησης και των δικαιωμάτων των μεταναστών.


Δανιήλ Εσδρά, Επικεφαλής του Γραφείου ΕλλάδαςΣύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Επικεφαλής ΔΟΜ ΕΛΛΑΔΑΣ Δανιήλ Εσδράς 

Το Γραφείο Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης λειτουργεί στην Ελλάδα απο το 1952, βάσει ειδικής σύμβαση μεταξύ του ΔΟΜ(τότε ΔΕΜΕ) και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ανήκει σε ένα δίκτυο 498 γραφείων σε 155 χώρες- μέλη του ΔΟΜ. 
Ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, ο κ. Δανιήλ Εσδράς υπηρετεί τον Οργανισμό εδώ και 3 σχεδόν δεκαετίες. Με σπουδές στην Αγγλία και την Αμερική στις Διεθνής Σχέσεις και την Διοίκηση, ο Δ. Εσδράς ξεκίνησε ως γενικός συντονιστής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στον Β.Καύκασο κατα την περίοδο συγκρούσεων στην Τσετσενία το ’95. Κατόπιν ανέλαβε Επικεφαλής των Αποστολών του ΔΟΜ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουκοσλαβίας το ’96 και ειδικά στο Βελιγράδι, στα Σκόπια ενώ στην Βοσνία και το Κόσσοβο, ο κ. Δ.Εσδράς ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος ‘out-of-country-voting’ για τις εκλογές. 
Απο το 1998 έως και σήμερα, ο Δανιήλ Εσδράς ως Επικεφαλής συντονίζει τις εργασίες και δράσεις του Γραφείου Ελλάδας, το οποίο υλοποιεί προγράμματα για την Εθελοντική Επιστροφή και την Επανενταξη υπηκόων τρίτων χωρών, για την Υγεία, για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων ( συγκεκριμένα συμμετείχε ως μέλος της Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας του Υουργείου Δημοσίας τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία συνέβαλε στην στοιχειοθέτηση του Ν3064/2002, του πρώτου νομικού πλαισίου και συνεχίζει στην Ειδική Πορπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία συστήνει τροποποιήσεις και βελτιώσεις).