Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ANAKHΡΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕ: "ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"