Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!

ΕΥΡΩ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ!