Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ!