Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ
«...ΗΤΟ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΣΟΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΝ ΩΝΟΜΑΣΕ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΝ. 

ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗΝ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕ ΠΡΩΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΣ ΓΡΑΠΤΩΣ ΤΑ ΜΕΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΧΡΕΗ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ, ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΔΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΔΑΝΕΙΖΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΩΜΑΤΩΝ. 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ - ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ Ο ΑΝΔΡΟΤΙΩΝ - ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΣΑΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΛΛ΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΚΑΙ ΩΝΟΜΑΣΑΝ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΝ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ».

ΠΗΓΗ: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - "ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ", ΣΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.