Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

10′ ΛΕΠΤΑ ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ