Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΔΥΣΚΛΟΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ