Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ





Το γνωστό NAVRAS του JUNO REACTOR από την ταινία MATRIX REVOLUTIONS. 

Μετάφραση στίχων απο τα Αρχαία Σανσκριτικά σε Ελληνικά και Αγγλικά. 

NAVRAS: THE MEANING OF VEDIC LYRICS.