Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

STOP WARS
«Γιά τούτο τον Τυφώνα οι Αιγύπτιοι αποκαλούν Σηθ, που σημαίνει οτιδήποτε καταδυναστεύει ή επιβάλλεται με βίαιο τρόπο...» 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - "ΠΕΡΙ ΙΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ", 367D.