Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΙΔΟΥ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ
“Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου”.

Αλ. Παπαδιαμάντης - “Οι έμποροι των Εθνών"