Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΜΑΖΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΚΟΥΝ ΤΥΦΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ