Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

ΚΟΣΜΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ: "ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑ-ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ"Αξίωμα " Αντιστρόφου πράξεως " : 

Κάθε στοιχείο ικανό γιά " Βασικές Πράξεις " είναι επίσης ικανό και γιά την Αντιστροφή των.

Το Αξίωμα της " Αντιστρόφου πράξεως " είναι ένα από τα πλέον γόνιμα σε Σημαντικές εκλύσεις - όχι μόνον γιατί άπτεται του πυρήνος των ορθο - λογιστικών διευθετήσεων,  όχι μόνο γιατί θέτει την προβληματική των μεταλλακτικών διαδικασιών  αλλά κυρίως γιατί, στις φιλοσοφικές του απολήξεις, Σημασιοδοτεί την  Συμπαντική Νομοτέλεια της " Οίκοι Επιστροφής ".

Η Μεταλλαγή συνιστά Κοσμική Νομοτέλεια και συνεπώς κάθε τί που δεν Μετα-Στρέφεται, καταστρέφεται. 
Επιστήμη και Ανώτεροι Κόσμοι 
- Ενωδών -
Αθήναι 1977