Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Α! ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ!
Α! Ώστε το κράτος που εγκαταλείπει τους σεισμοπαθείς πολίτες του στα κοντέινερ επί δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου στις αναδασωτέες μετά από εμπρησμούς δασικές εκτάσεις φυτεύεται τσιμέντο επί δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου τα αυθαίρετα κτίσματα και η καταπατημένη δασική γη εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως μετά από δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου η δημόσια διοίκηση αποπέμπει επίορκους (αν ποτέ) μετά από δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου οι επιτυχόντες στις εξετάσεις Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού προσλαμβάνονται (αν ποτέ) μετά από δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου η γραφειοκρατία πατάσσεται επί δεκαετίες και πάταξη δεν έχει, η διαφθορά στο δημόσιο καταπολεμάται επί δεκαετίες και καταπολέμηση δεν έχει, η βία στα γήπεδα εξαλείφεται επί δεκαετίες και εξάλειψη δεν έχει και τα τροχαία μειώνονται επί δεκαετίες και μείωση δεν έχουν, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου οι εκλογικοί κατάλογοι και τα μητρώα συνταξιούχων ανανεώνονται μετά από δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου υπάρχουν τεράστια κενά στα σχολεία και στα νοσοκομεία επί δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος που για να επιδώσει κλήσεις πολιτικής επιστράτευσης χρειάζεται … δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου τα έργα υποδομής στοιχειώνουν επί δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων παίρνουν δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος που δεν απελαύνει φονταμενταλιστές που εισήλθαν απρόσκλητοι αλλά τους νομιμοποιεί μετά από δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος που ζητάει δανεικά για να τα ξεχρεώσει (αν ποτέ) μετά από δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος που κουκουλώνει όλα του τα προβλήματα (οικονομικό, δημογραφικό, Κυπριακό, Μακεδονικό και ποιος ξέρει πόσα ακόμα) για δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Α! Ώστε το κράτος όπου οι τάφοι των ηρώων αναμένουν τα οστά τους επί δεκαετίες, θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες και μάλιστα «προσωρινά»!
Με το συμπάθιο, αλλά τέτοιο κράτος δεν μπορεί παρά να είναι … προσωρινό. Τα σύνορά του προσωρινά, η ελευθερία του λαού του προσωρινή, η υπόστασή του προσωρινή.
Αριστείδης (ο Δίκαιος;)