Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΠΑΤΗΣ ΥΨΟΥΣ 77 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ;