Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΣΑΧ [ΠΑΣΧΑ]




«ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΑΣΧΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Α) ΔΕΙ ΜΕΤΑ ΙΣΗΜΕΡΙΑΝ ΕΑΡΙΝΗΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΝ (ΕΟΡΤΑΖΕΙΝ).

Β) ΟΥ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΙΣΑΝ, ΔΕΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΝ.

Γ) ΟΥΧ ΑΠΛΩΣ ΜΕΤ΄ΙΣΗΜΕΡΙΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΕΤ΄ΙΣΗΜΕΡΙΑΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΝ.

Δ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΝ, ΕΥΘΥΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ, ΗΓΟΥΝ ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΟΝ ΟΠΩΣ ΤΕΛΗΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.»
Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ - "ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ", ΑΘΗΝΑΙ 1985