Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ ΦΕΞΕ ΜΟΥ ΝΑ ΣΚΟΤΙΣΤΩ"ΟΤΕ Η ΣΕΛΗΝΗ ΗΤΟ ΠΑΣΙΦΑΗΣ, ΗΤΟΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΗΓΕΤΟ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝOΜΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΔΙΟΤΙ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗ [ΠΑΣΧΑ]."


"ΚΑΙ ΤΥΠΟΝ ΜΕΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΦΕΡΕΙ (
ΤΗΣ ΠΛΗΣΙΦΑΟΥΣ ΣΕΛΗΝΗΣ) ΤΟ ΦΩΣ, ΤΟ ΔΕ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΝ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙΣΗΣ ΣΑΡΚΟΣ."
Μ. ΦΩΤΙΟΥ, PG 101, 1128.