Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΒΙΟ ΜΑΣΟΝΙΟΤΟ ΖΩΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΙΜΑΤΟΒΙΟ ΜΕΣΟΝΙΟ Ή ΜΑΣΟΝΙΟ Ή ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΟ Ή ΒΙΛΑΡΖΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΔΩΝ. ΣΑΝ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ.

ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΒΙΟ ΜΑΣΟΝΙΟ, ΤΟ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΟ, ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 10-15 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΑΣΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΦΑΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟ.

ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΑ ΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΗΣ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΑΥΓΑ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΑ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΡΑ.

ΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ "ΒΑΡΒΑΤΑ ΜΑΣΟΝΙΑ" ΕΧΟΥΝ 8, ΑΝΤΙ ΓΙΑ 4-5 ΟΡΧΕΙΣ, ΕΝΩ ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΑΡΒΑΤΑ ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΗΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.

Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣΟΝΙΩΝ [ΜΑΣΟΝΑΚΙΑ] ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΞΕΝΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΠΟΥΛΙΝΟΥΣ Ή ΠΛΑΝΟΡΜΠΙΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΖΟΥΝ ΕΙΣΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΠΑΓΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΞΕΝΙΣΤΗ ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.

ΜΟΛΙΣ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΜΑΤΟΦΟΡΕΣ ΦΛΕΒΕΣ. ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΩΡΙΜΑ ΑΤΟΜΑ.

ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΟ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ "ΗΛΙΟΣ"

πιστολή-καταπέλτης το ωάννη Καποδίστρια ναντίον τν μασονικν στον πού δροσαν νεξέλεγκτα στή χώρα!


EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ριθ. 2953
Μυστική γκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός τό Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά τό Αγαον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον κτάκτους πιτρόπους καί τούς ρχηγούς τν κατά ξηράν καί θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει Κυβέρνησις, τι Πολται τινές πιμένουν πιστεύοντες καί τούς λλους πείθοντες, τι α μυστικαί ταιρεαι χορηγοσι μέσα σωτήρια ες τήν Πατρίδα, τουλάχιστον Αγίδα πό τήν ποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των ο νθρωποι διά μυστικν δεσμν δύνανται νά πολαύσωσιν ντός τς Πατρίδος τν καί διά τς ξένης πιρρος ξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, στι χρήματα.

σον καί ν λεεινολογ Κυβέρνησις τήν πειρίαν τν λλήνων τν πό τοιαύτας εσηγήσεις παρασυρομένων δέν θελε δώσει τήν προσοχήν της, ν δέν το καταπεπεισμένη πόσον λέθρια ποτελέσματα δύναται νά φέρη ες τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν περί τούτων γνώμη, τήν ποίαν ο χθροί τς λλάδος θελον συστήσει καί ες τόν Κόσμον, καί ες τάς Ερωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

ν λλάς γκατελείφθη πό τό 1821 ως τόν ούλιον μήνα το τελευταίου τους, τοτο προλθε διότι ο χθροί της τήν παρέσταιναν διακόπως πρός τούς Βασιλες, ς λαόν παναστατωθέντα καί γωνιζόμενον πό τήν διεύθυνσιν καί πό τούς σκοπούς Μυστικν ταιρειν, θεν πήγασαν α καταστροφαί τς σπανίας καί ταλίας. Εκολον το ναμφιβόλως νά ναιρεθ σφαλερά ατη δόξα.

Μ' λον τοτο χρειάσθησαν λόκληρα πτά τη βασάνων καί δυστυχιν ες ναίρεσίν της. Μόλις νηρέθη, καί ν λλάς ρχίζει νά λαμβάνη δείγματα ενοίας καί καλοκγαθίας κ μέρους τν Συμμαχικν Δυνάμεων, ο χθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ς πεξούσιον τν Μυστικν ταιρειν, καί ες πόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, τι πό διαφόροις νόμασιν α ταιρεαι αταί πάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ τν ν τος πράγμασι καί τς πολιτικς τάξεως, καί τς στρατιωτικς δυνάμεως, σως καί ατο το στόλου.

Τόσον οσιδες θεωρε τοτο Κυβέρνησις στε μή γκρίνουσα νά δείξη διά τινος δημοσίου καί πισήμου πράξεως τήν παρξιν ατο το κακο, κπληρο διά το τύπου τς παρούσης γκυκλίου τό χρέος, τό ποον δέν μπορε νά παραμελήσ χωρίς νά καθυποβληθε ες βαρυτάτην εθύνην.

Τ ντι τοιοτον δημόσιον γγραφον μεταξύ τν Πολιτικν, ο ποοι πιμένουσι νά μήν παραχωρσιν ες τήν λλάδα ντιμον μέλλον, θελε χρησιμεύσει ς μέσον το νά ποδείξωσιν, τι ο Βασιλες διά τν εεργεσιν των ποθάλπουσιν ες τήν λλάδα τόν χθρόν, τόν ποον καί λλαχο, καί τάς δίας τν πικρατείας πολεμσι.

παρατήρησις ατη, Κύριοι, σς διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί ξυδέρκειαν παιτεται κπλήρωσις τς κολούθου παραγγελίας τς Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνς ες τούς παλλήλους σας τούς πό τήν δηγίαν σας ξιωματικούς τό περιεχόμενον τς παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σς φανερώσουν ν νήκουν ες καμμίαν τν Μυστικν ταιρειν, χι.

ν εναι τό πρτον, θέλετε τούς παρατηρήσει, τι άν ες τήν παρελθοσαν κατάστασιν τς ναρχίας, καί τς ταξίας ταν σως ναγκαον ες τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν σφάλειαν διά το δεσμο μυστικς τίνος ταιρείας, δεσμός οτος διαλύεται καθ' ν στιγμήν το νομίμου ρκου καί πρός τήν Κυβέρνησιν, καί πρός τούς Νόμους, χορηγε ες να καστον καί ες λους, λας τάς παραιτήτους σφαλείας.

πό τοιαύτην ρχήν ρμώμενοι εκόλως θέλετε ποδείξει τό συμβίβαστον τν δυό ρκων, γουν το πηρετεν τό Κράτος, καί πηρετεν μυστικήν ταιρείαν, τς ποίας σκοπός εναι ς πί τό πλεστον γνωστος ες τούς ταίρους.

ν λοιπόν ο πάλληλοί σας ο πό τήν δηγίαν σας ξιωματικοί νήκουσιν ες τίνα ταιρείαν, νάγκη νά παραιτηθσι, καί περί τούτου φείλεις νά μς βεβαιώσεις.

ξ ναντίας θέλετε τούς ξηγήσει τούς κινδύνους ες τούς ποίους κτίθενται πλανώμενοι πό λίγους τινάς λως διόλου ες τά τοιατα νασχολουμένους. πό τήν κατηγορίαν τν ταιρειν τν μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεσττα δέν ποκλείομεν καί τήν πρό αώνων γνωριζομένην πό τ νόματι τς δελφοποιείας, γάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ' πανάληψιν νά κάμετε χρσιν τς κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον καί φελιμώμερον τρόπον. Προθύμως Κυβέρνησις θέλει δεχθ τς εδοποιήσεις, σας ν καιρ καί τόπω θέλετε δυνηθ νά τς χορηγήσετε.

ν Πόρ τ 8 ουνίου 1828
Κυβερνήτης .Α. Καποδίστριας

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Καποδίστριας, ναφέρει πώς:


  • Ο Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, κόμα κι κενον πού κολούθησε τίς πρτες λληνικές πιτυχίες στήν πανάσταση το 1821!
  • ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ μέ τούς Ερωπαίους (μς θυμίζει κάτι;)!
  • Ταυτόχρονα, μέ ντρίκειο τρόπο καί λεβεντιά, ζητάει:
  • ΤΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ καί ρχικά, τίς συστάσεις σέ ατούς:
  • Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (ς τά κον ατά ρισμένοι, πού παριστάνουν καί τούς... πατριτες!)
  • Δέν πάρχει πλέον νάγκη γιά μυστικότητα, πό τή στιγμή πού φίσταται πίσημο λληνικό Κράτος. Στήν περίπτωση πού δέν ποδεχθον τά παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!