Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ακόμη και στο πλαίσιο της κρατούσης μοναρχευομένης ολιγαρχίας υπάρχει λύση προκειμένου να εναρμονισθεί η πλειοψηφία της βουλής με την εκλογική βούληση. Να συνδεθεί η κυβέρνηση με τη βούληση του εκλογικού σώματος και όχι με τους κομματικούς συσχετισμούς της βουλής. Κυβέρνηση να ορίζεται το κόμμα (ή ο συνασπισμός κομμάτων) που πλειοψηφεί στις εκλογές (έστω με ένα ελάχιστο σχετικής πλειοψηφίας) χωρίς να είναι αναγκαία η κατοχή της πλειοψηφίας στη βουλή. Έτσι η βουλή θα αποσυνδεθεί από τον προσαρτηματική της σχέση με την κυβέρνηση και μεταξύ κυβέρνησης και βουλής θα επιδιώκονται συναινέσεις σε πολιτικές αντί η τελευταία να λειτουργεί απροσχημάτιστα ως καθαρτήριο ή νομιμοποιητικό άλλοθι της κυβερνητικής ηγεσίας. Στο πλαίσιο του κρατούντος συστήματος η αναλογική οδηγεί στην περαιτέρω καταδολίευση της εκλογικής βούλησης της κοινωνίας των πολιτών, και όχι στην αντιστοίχηση της πλειοψηφίας του κοινοβουλίου με το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι αποδεσμεύει ακόμη περισσότερο το κομματικό σύστημα/βουλή από τη βούληση του κοινωνικού σώματος και εκτρέφει τη συναλλαγή μεταξύ του πολιτικού προσωπικού.