Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΝΤΕΛΑ -- ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ