Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

CERN LIGO EXPERIMENT UPDATE! GRAVITY DISCOVERED!

LIGO: ανίχνευση βαρυτικoύ κύματος για πρώτη φορά στην ιστορία της φυσικής!News of the gravitational wave is topping science headlines right now. This is catastrophic news for conspiracy theorist Anthony Patch, who has dominated CERN conspiracy for some time and denies the existence of gravity. A movie called Interstellar (2014), seems to predict that gravity would be the key to the 5th dimension.