Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗ; ΘΕΛΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΒΑ ΣΤΟΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ02/08/2016 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούνιος 2016

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούνιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,45 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,41 τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1). 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,12%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,21%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος διαμορφώθηκε στο 0,86%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,87%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 65 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,64%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 7,32%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,68%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,07%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 4,73%, έναντι 4,71% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%.