Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΕΙΝΑΙ 1% ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ 99% ΚΑΙ ΤΟ 98% ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ