Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΟΤΑΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΑ!